Nejnovější případy jsouz oblasti Finsterau. Jeden kříž se objevil na Farrenbergu, další na skále zvané Tři trpaslíci. Obě místa, vzdálená jen několik kilometrů od Modravy či Kvildy na české straně hor, se nacházejí v centrální zóně chráněného území. Podle ředitele NPBL Franze Leibla případů přibývá. „Lidé, kteří staví kříže nebo pamětní desky, jednají nejen v rozporu s platnými pravidly národního parku, ale především svým chováním poškozují a narušují nedotčenou přírodu,“ uvedl Leibl.

V případě Tří trpaslíků nevedla k umístění kříže ani povolená cesta. Lidé, kteří ho tam instalovali, se tam podle ředitele parku vydali, aniž by vzali v úvahu, že tato oblast je útočištěm pro mnoho vzácných druhů zvířat a rostlin. Kromě toho bylapři instalaci kříže poškozena i skála.

Vedení bavorského parku trápí nelegální kříže (tento byl umístěn na skalní stěnu na Farrenbergu) i nepovolená značení cest.Zdroj: Foto: NPBL

Správa národního parku kříže odstranila. „Rád bych znovu vyzval všechny milovníky přírody, aby s takovými akcemi přestali,“ apeloval Leibl.

Kritizoval i prořezávání soukromých cest. Obzvláště bezohledný návštěvník nedávno odstranil více než 300 mladých smrků, jen aby vytvořil stezku v této oblasti. Dalším nešvarem je vytváření vlastních značek – nyní se objevují například červená srdce.