V osmi alejích příhraničního Tachovska je celkem chráněno 1379 stromů, což je republikové prvenství. U Lomu nedaleko Tachova navíc roste nejmohutnější borovice v Česku, kam se společně vypravíme.

Zdroj: Youtube

Jako královna stojí spolu s dalšími mnohem menšími stromy na ostrůvku zeleně uprostřed pole. Nevede sem žádná cesta ani pěšina. Dá se předpokládat, že vyrostla spontánně na kamenitém podloží se skalním výchozem, na neobdělávaném místě, kam sedláci sváželi další kameny z okolních polí a luk.

Vzhledem k původně košaté koruně musela borovice dlouho růst jako solitéra, teprve časem ostrůvek obrostl dalšími dřevinami. Borovice mají sice tvrdé, ale poměrně křehké dřevo a pokud je u takto starého stromu nějaká houba, hniloba, tak se lámou. To se stalo i naší lomské borovici, které se odlomila mohutná větev a strom nyní postupně chřadne.

Od roku 2009 jde o památný strom s obvodem kmene téměř pět metrů a korunou vysokou třináct metrů. Takto mohutnou borovici nikde jinde v republice nenajdete.