Vedení města nyní intenzivně pracuje na nové podobě náměstí. Jde o věc, která zajímá všechny obyvatele Nýrska. Vedení má zpracovaný určitý návrh a na rozdíl od všech předchozích úvah nyní věnuje zásadní pozornost řešení dopravy na náměstí. „Z průzkumů, které jsme udělali, a ze sledování přes kamery jsme zjistili, že na výjezdu z Nýrska ve směru na Svatou Kateřinu tam měsíčně v obou směrech projede 75 až 80 tisíc aut. Jde převážně o pracovní dny a dvě časová pásma – od půl šesté do osmi ráno a od tří do pěti odpoledne. Frekvence aut, která projedou přes náměstí, je dost velká. Máme za to, že se bude ještě zvyšovat. Zjistili jsme, že aut, která tady parkují a přijíždí do Nýrska za nějakou službou nebo na nákup, je minimum,“ řekl starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Ze zmiňovaných důvodů je tak prioritou výrazné omezení dopravy na náměstí pro ty, kteří jím jen projíždí. Bude snaha auta odklonit na Komenského a Klostermannovu ulici a následně obchvat města. „Už máme připraveno přepracování křižovatky u mostu, kde dojde ke zvýšení celé křižovatky oproti okolní komunikaci o zhruba 10 cm, zrovna tak to bude na křižovatce u vjezdu do náměstí z druhé strany. Komunikace na náměstí bude zklidněná, snížená rychlost a bude možno po obou stranách kolmé parkování,“ popsal úpravy týkající se dopravy starosta.

Prezident Petr Pavel u vlčího výběhu na Šumavě.
Zástupci měst využili návštěvy prezidenta a svěřili se s problémy, kterým čelí

Další zásadní proměna se týká rampy, která bude nově mnohem širší, bezbariérová, a stejně tak bude bezbariérový přístup do všech provozoven. Rozvolní se prostor před ní, doplní mobiliářem a zelení. Nebude chybět ani připomínka kostela, který byl na náměstí zbourán před padesáti lety.

„Slibujeme si od toho, že se lidé vrátí na náměstí, které bude klidnější. Parkování bude i v určité části časově omezené, protože se nám stává, že sem přijdou pendleři, zaparkují a pak pokračují jedním autem dál. Snahou bude vytvořit i shromažďovací prostor před domem č. 81, aby se tam mohly konat kulturní akce. Je tam také historická kašna, která je v současné době zasypaná. Tu bychom chtěli obnovit a udělat i nějaký navazující prvek – fontánu či něco podobného,“ sdělil Rubáš.

Most mezi Luby a Soběticemi, který se musí rozebrat.
Na obchvatu Klatov se rozebírá další most, výstavbu to ale neprodlouží

V místě bývalého zdravotního střediska počítá město s výstavbou nejspíše bytového domu a parkoviště.

Proměna náměstí bude rozdělena do pěti let. S rampou by se mělo začít již letos a komplet by mohlo být hotovo v roce 2028 či 2029. „Náklady nyní počítáme okolo 40 milionů korun, záležet bude na tom, jaké zvolíme na co materiály, jde o základní reálné náklady. Jsem rád, že se konečně posuneme. Řešili jsme roky jen rampu, ale nezamýšleli jsme se nad dopravou, ale je to vážně problém,“ uzavřel starosta.