„Oba brouci jsou nesmírně vzácní a my jsme si dlouho mysleli, že na Šumavě je po nich veta. Tesařík javorový byl naposledy zaznamenán na Železnorudsku v roce 1946, o trnoštítci jsme sice kusé informace měli, stav populace jsme však neznali,“ informoval náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Starý.

Vladimír Dvořák ze Správy NP Šumava, který se monitoringem bezobratlých zabývá, doplnil, že v případě tesaříka javorového nehovoříme jen o nějakém náhodném výskytu. „Díky cílenému průzkumu entomolog Lukáš Skořepa z jihočeské Peče v letošním roce nalezl hned několik lokalit s četnými pobytovými stopami tohoto brouka a v letních měsících pozoroval jeho rojení, což ukazuje na přítomnost silnější populace,“ uvedl Dvořák.

Trnoštítec horský je až tři centimetry velký brouk, který se zde vyskytoval už v průběhu čtvrtohor. Je tzv. pralesní specialista, který je vázaný na mrtvé dřevo a to ve velkém množství a na velkém prostoru. „V současnosti víme o třech nových lokalitách, kde se vyskytuje ve větším počtu,“ řekl Dvořák s tím, že se jeho objev očekává i na dalších místech. „Šumavská populace tak představuje životaschopnou a ve střední Evropě, mimo Alpy, asi jedinou prosperující populací tohoto vzácného druhu,“ konstatoval Dvořák.

V letošním roce se konal intenzivní monitoring kornatce velkého. Tento brouk byl na dnešním území Národního parku Šumava naposledy registrován v roce 1905 a 1907, následně pak v roce 2018. Už loňské nálezy v oblasti Želnavska a Stožecka dávaly tušit, že současná populace tohoto bezobratlého živočicha bude patřit mezi opravdu významné. „A to se potvrdilo, výskyt kornatců registrujeme na několika desítkách lokalit. Nutno dodat, že monitoring kornatce v letošním roce probíhal přeshraničně, na celém území obou národních parků. I díky tomu máme nyní k dispozici velmi dobré údaje, které aktuálně ještě zpracováváme společně s kolegy z Národního parku Bavorský les a Entomologického ústavu Akademie věd ČR,“ informoval Dvořák.

V příštím roce je naplánován rozsáhlejší monitoring tesaříka javorového i trnoštítce horského.