Zdroj: DENÍKTříčlenné týmy z dvou desítek základních škol se 19. března utkají v praktických disciplínách založených na fortelu, odhadu a selském rozumu. Své teoretické vědomosti si ověří v testu. Nejlepší pak čeká celorepublikové finále v Brně. Přípravy na semifinále soutěže jsou v plném proudu. „Zapojili se do nich nejen pedagogové, ale i studenti oboru Agropodnikání,“ říká ředitelka školy Markéta Lorenzová.

Proč jste se rozhodli soutěž podpořit?
O soutěži jsme se dozvěděli od podniků, se kterými udržujeme kontakt v rámci organizace praxí naší školy. Chtěli jsme podpořit zájem žáků základních škol o zemědělské obory a ukázat jim je jako atraktivní a perspektivní. Navíc se jedná o aktivitu, která u nás dosud chyběla. Připravujeme program celého soutěžního dne. Zajišťujeme sál pro uvítání soutěžících a vyhlášení vítězů, dále pak praktickou část. Účastníky čeká šest disciplín z různých odvětví zemědělství a pro ty nejlepší jsou připraveny hodnotné ceny.

Praktická část soutěže slibuje žákům pobavení a nezapomenutelné zážitky.
Soutěž Mladý zemědělec roku 2024 jde do dalšího kola

Jaký je zájem o studium na střední odborné škole v Plasích?Všechny naše obory, tedy Agropodnikání, Obchodní akademii a Veterinářství máme naplněné na 30 žáků ve třídě. Studenty zemědělství láká rozmanitost praxe a také možnosti uplatnění v regionu. Největší zájem je ale každoročně o Veterinářství, protože jsme jediná škola v Plzeňském kraji, která tento obor nabízí. Hlásí se nám až čtyřikrát víc zájemců, než můžeme přijmout.

Jaké praktické dovednosti a znalosti mohou studenti získat během studia?
Praktické dovednosti získávají studenti jak v oblasti pěstování rostlin, tak chovu zvířat a veterinářství. Přispívá k tomu i spolupráce se zemědělskými podniky. Máme velmi dobrou zkušenost s největším zemědělským podnikem na Plzni-severu Kralovickou zemědělskou, se kterou organizujeme částečně i praxe studentů oboru veterinářství. Dále spolupracujeme například se společností D-K Zemědělská a také se zoologickou zahradou v Plzni a ZOO Plasy. V rámci programu Erasmus žáci absolvují praxe na farmách, v podnicích a na veterinárních klinikách v Portugalsku. Dvakrát ročně připravujeme pro žáky naší školy a Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech kurzy inseminačních techniků. Kromě toho se účastníme soutěží, které pořádají jiné školy například v jízdě traktorem a orbě.

Jaké mají vaši absolventi šance na budoucí uplatnění v zemědělských podnicích?
Zaznamenáváme, že v oboru v současné době dochází ke změnám, které souvisejí s generační obměnou na úrovni zootechniků a agronomů. Zemědělské podniky nás proto často oslovují s žádostmi o spolupráci při hledání nových zaměstnanců. Naše škola se může pyšnit tím, že naprostá většina absolventů se dokázala v životě prosadit. Nefigurují jako nezaměstnaní v seznamech pracovních úřadů a nepobírají sociální dávky. Ve škole i na praxích se naučili samostatnosti, dovedou jednat s lidmi a umí se prosadit. Proto prosperují i v současné době, která není pro zemědělce úplně lehká.

Zdroj: Youtube

Mohla byste připomenout některé vaše úspěšné absolventy?
Patří k nim například Lukáš Janko, který velmi úspěšně vede jednu z největších soukromých farem v regionu. Se školou stále spolupracuje při výměnných praxích našich žáků. Na praxe k němu jezdí i studenti z Bavorska. Díky nim navázal množství osobních a pracovních vztahů s bavorskými zemědělci, kteří u něj kdysi tyto praxe vykonávali. Dalším úspěšným absolventem je Jiří Bulín, bývalý ředitel Kralovické zemědělské, který každoročně organizuje zemědělskou výstavu na Hadačce. Je to největší akce svého druhu nejen v Plzeňském kraji, o které se bez nadsázky říká, že to je „malá Země živitelka“. Ale naši absolventi se uplatňují i v jiných oborech. Například bývalý student Luboš Valdhans se stal náměstkem policejního prezidenta v Praze. Za celý pedagogický sbor můžu říct, že jsme samozřejmě rádi, že můžeme jmenovat bývalé studenty, kteří se dokázali takto prosadit, ale jako největší úspěch vnímáme fakt, že naši absolventi jsou v životě úspěšní a mají práci, jak se od nich dozvídáme na různých setkáních.