K vedení kroniky se nová kronikářka, která pracuje v městském kulturním a informačním centru, přihlásila sama. „V posledních několika letech kronika města nebyla až tak úplně vedena, jde spíše o sebrané materiály s velkým množstvích příloh. Není to prostě ta krásná městská kronika, jakou by město mělo mít. Takže když přišel návrh, že by se kronice mělo opět věnovat více pozornosti, zaujalo mě to a přihlásila jsem se. A zastupitelé mě schválili, takže se můžu pustit do práce,“ řekla Deníku Bastlová.

Kroniku by měla podle zákona vést každá obec. Lze ji psát ručně do knihy s číslovanými listy i na počítači s tím, že se jednotlivé listy vytisknou a do podoby knihy poté sváží. „Dosud byla kronika města psána elektronicky, od letošního ruku bude opět psána klasicky, ručně. Jde o významný dokument města, takže ruční způsob je určitě vhodnější. I ostatní zastupitelé přivítali, že bude kronika opět psána ručně,“ uvedla místostarostka Nýrska Soňa Hladíková.

„Myslím, že ke kronice města ruční psaní patří. Na počítači je to sice mnohem jednodušší, ale kronika by podle mě měla být psána ručně. A ručně píši dost a snad i dost čitelně, aby kronika byla k přečtení,“ smála se Bastlová.