„Nedávno jsme na našem instagramu udělali „Dobroden“, což znamenalo, že počtem našich sledujících přispějeme do sušického domova důchodců. A tak jsme právě udělali a přispěli bezmála 30 000 Kč. Naším cílem je společně s našimi fanoušky pomáhat nejen šumavské přírodě, ale i lidem, kteří tu žijí. Během koronakrize se s maximálním nasazením v Sušici starali o ty nejzranitelnější a tak jsme jim chtěli udělat radost,“ uvedl za WeLoveŠumava Richard Brož.

Přáním domova bylo zakoupení multifunkčního křesla, které aktuálně potřebují. K tomu jim společně s našimi kamarády dodali i pořádnou várku prémiových vitamínů i řádnou nálož ovoce.

„Věříme, že se dárky budou líbit, a že alespoň trochu ušetří práci všem pečovatelům a seniorům v tomto domově důchodců. Poděkování patří všem, kteří nás sledují na instagramu, protože oni určitou měrou přispěli,“ dodal Brož.

Dalším darem od WeLoveŠumava bude druhý koncert Marka Ztraceného za odměnu. Dostanou ho ti, kteří v danou dobu uklidili část Šumavy a poslali o tom důkaz v podobě fotografií před a po. Koncert se uskuteční 6. září na místě, které se dozvědí jen, ti kteří uklízeli.

Hojně navštěvovanou akcí, která se pod hlavičkou projektu koná, je také sázení stromků, které se uskuteční na podzim.