V ní zastupitelství (předtím prokuratura) sídlilo už od svého vzniku, s výjimkou let 1991 – 1995, kdy bylo dočasně přestěhováno do klatovské Voříškovy ulice. OSZ se ale nestěhuje nijak daleko, pouze se z hlavní budovy soudu přemístí do rekonstruované budovy bývalé věznice, jež je v jejím sousedství a je součástí areálu.

„Stěhujeme se během soboty a neděle, aby byl co nejméně narušen chod úřadu. Přesto očekáváme, že bude trvat několik dnů, než provoz přejde do normálu. Pro veřejnost by ale nemělo dojít k žádnému omezení úředních hodin," uvedla klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

Bývalá věznice, kam se OSZ stěhuje, byla spolu s hlavní budovou a vězeňskou kaplí postavena ve 20. letech minulého století. Zatímco krajský a následně okresní soud funguje dodnes, věznice i vězeňská kaple svoji funkci přestaly plnit v roce 1948 a od té doby jsou uzavřeny. Obě budovy získal od ministerstva vnitra před několika lety Okresní soud v Klatovech, který je nyní nechal rekonstruovat.

V celé budově věznice se udělaly nové rozvody vody, kanalizace i elektřiny, je tam nové osvětlení a výmalba. „Přízemí věznice se zrekonstruovalo pro okresní státní zastupitelství. Protože jsou budovy propojeny, vstup do okresního státního zastupitelství bude stále přes hlavní vchod budovy soudu, a tedy přes justiční stráž, jako tomu bylo dosud," uvedla Vlasta Pešková z klatovského soudu a doplnila: „Horní patra věznice zůstávají jinak v podstatě zachována, včetně vězeňských cel a dveří. Jsou tam silná zdiva, a proto by bylo neúměrně nákladné i další patra rekonstruovat tak, že by se zcela přestavěla. Na dveřích některých cel se do dnešních dnů dochovaly nápisy, pro kolik je cela osob, kolik má cela metrů čtverečných a podobně."

Do většiny cel přijde spisový materiál soudu, ale tři z nich by měly být zachovány v původním stavu, aby se mohl každý podívat, jak to tam původně vypadalo.