I taková je nabídka Knihovny pro nevidomé, která je oddělením Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a nachází se v Jagellonské ulici v Plzni.

Místo očekávaných stohů knih v Braillově písmu jsou k dispozici knihy převedené do zvukového záznamů. „Knih v Braillově písmu máme málo a půjčujeme je pouze prezenčně," říká knihovnice Jana Janková. Důvod je jasný. Tlustá kniha na stole je stručný průvodce po pražské Královské cestě. Kromě popisek obsahuje i do plastu vytlačené obrysy jednotlivých budov. Skladovat větší množství takových knih je náročné a pro transport do domova čtenáře i zjevně nepraktické.

Knihovna půjčuje nejen nevidomým, slabozrakým, ale i těm, kteří nemohou číst. Ať už z důvodu dyslexie, nebo protože fyzicky neudrží knihu. K přihlášce čtenáře patří i posudek lékaře nebo pracovníka Tyfloservisu.

Ve fondu knihovny je především beletrie. Mimo ni jsou k dispozici vzpomínky herců i rozhlasové hry. „Odborných knih máme jen pár," říká Janková a dodává: „Většina z nich je z oblasti psychologie."

Velká část fondu pochází z Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana.

A co se nejvíc půjčuje? „To je podobné jako v jiných knihovnách: detektivky a romány pro ženy," usmívá se Janková.