„Zjistila jsem to při návštěvě hřbitova a docela mě to vyděsilo, protože naše rodina pohřbívá do hrobu. Když někdo zemře kratší čas po sobě, budu muset koupit nový hrob. Nejsmutnější je, že by se naše rodina rozdělila,“ postěžovala si žena z Klatov.

Na dvacet let se prodloužila tlecí doba na hřbitově v Klatovech i v integrovaných obcích. „Po novelizaci zákona o pohřebnictví a nařízené úpravě řádu pohřebišť včetně aktualizace hydrogeologického průzkumu byla u nás tlecí doba zvýšena. Tlecí doba deset let je uváděna jako zákonná minimální doba. Na základě zjištění a upozornění krajské hygienické stanice, včetně doložené skutečnosti zjištěné hydrogeologickým průzkumem, byla stanovena tlecí doba na našem hřbitově dvacet let,“ uvedl Peter Pošefka, ředitel Technických služeb města Klatovy.

Možnosti pohřbení jsou nadále stejné. „V případě hrobky není tlecí doba podstatná. V případě dvoj- a vícehrobů se pohřbívá na stranu, která tlecí dobu splňuje. V případě jednohrobu lze pohřbít pouze tehdy, pokud nad rakví zůstává jeden metr zeminy. U jednohrobu se naše správa snaží vykopat hrob hlouběji, pokud to umožní podloží, aby vznikl dostatečný prostor pro uložení další rakve i před nařízenou tlecí dobou,“ sdělil Pošefka s tím, že pokud toto nelze, řeší se situace pronájmem jiného místa v nejbližším okolí, případně zpopelněním a uložením urny do hrobu. „V dnešní době, kdy je naprostou většinou vyžadováno zpopelnění, se tato skutečnost řeší minimálně,“ řekl Pošefka.

Tlecí doba se na jednotlivých hřbitovech liší. Například v Sušici je stanovena na deset let. „Máme hřbitov na kopci a voda se tam příliš nedrží, takže nám podle hydrogeologického průzkumu vyšla tlecí doba deset let,“ uvedl Miroslav Adámek, který spravuje hřbitov v Sušici.

Rozdílná tlecí doba je i na hřbitovech v Plzni, kde je na Ústředním hřbitově deset let, stejně jako na většině dalších. Na hřbitově v Malesicích je 14 let, a v Doudlevcích dokonce 40 let.