Nejdříve brali vše na lehkou váhu, dnes žádají o opětovné otevření. Řeč je o sokolovských hernách, které město uzavřelo pro nesplnění daných podmínek. Nyní postupně majitelé podniků žádají Sokolov o zpětné zařazení na seznam povolených heren. Posledním z nich je vietnamský podnikatel Nguyen van Thanh, který má svou hernu na Starém náměstí. Má však smůlu. Město je razantně proti.

„Jsme šestičlenná rodina s nezletilými dětmi a máme vůči nim vyživovací povinnost. Pokud bychom byli zbaveni možnosti provozovat sázkové hry a loterie, budeme nuceni ukončit podnikání, neboť jde o zásadní doplněk námi poskytovaných služeb," napsal před časem radě města podnikatel Van Than Nguyen. Poté se s celou rodinou zúčastnil i zasedání zastupitelstva. Marně. Zastupitelé loni stanovili počet heren ve městě na 36, což jsou provozovny, které v té době ve městě působily. Je v nich podle údajů radnice 339 automatů a videoterminálů.

„Poté vyhlášku město doplnilo o deklaraci, kterou museli do konce srpna provozovatelé podepsat. Je v ní například zákaz venkovních reklam, povinnost pořídit a uchovat po dobu sedmi dnů kamerový záznam, umožnit kontroly státním institucím či povinnost strpět prevenci proti hazardu. Pokud je nesplní nebo nebudou dodržovat, na dalším jednání zastupitelstva mohou být ze seznamu vyškrtnuti," upřesnil velitel MP Petr Kubis.

Našlo se však několik provozovatelů heren, kteří brali deklaraci na lehkou váhu. Po několika marných urgencích ze strany města byly jejich provozovny vyškrtnuty ze seznamu heren. Nyní postupně žádají o zpětné zařazení na seznam a možnost provozovat výherní automaty. Rada města je však jednoznačně proti. Jedním z důvodů je fakt, že bezpečnostní situace v okolí heren nebyla nejlepší. Stejně se svou žádostí dopadl další provozovatel herny v Křížové ulici.

V současné době je v Sokolově 32 heren. Město neustále na všechny dohlíží a hlídá si, zda provozovatelé dodržují podmínky deklarace, kterou s městem podepsali. Pokud ne, stačí jedna rada města, jedno zastupitelstvo a končí. Se zavedením dalších či nových heren Sokolov nepočítá.
„Naopak. Dalším dvěma hernám jsme udělili, slangově řečeno, žlutou kartu. Visí nad nimi hrozba zrušení, pokud se bezpečnostní situace kolem nich nezlepší," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Celá věc je jakýmsi kompromisem. Město totiž nechtělo přijít o zhruba 20 milionů korun, které inkasuje z provozu a dále je rozděluje do sportu, na sociální věci či kulturu. Na druhou stranu chtělo zavést podmínky pro provoz heren, aby se snížily problémy.