„Účast soutěžících byla velmi hojná, stejně tak i návštěvnost veřejnosti. Počet soutěžních modelů se blížil číslu 80. Dále zde bylo možno vidět téměř dvacet modelů nesoutěžních. Poprvé byly vystaveny i modely papírové, které sklidily velký úspěch. Oživením výstavy byla zajímavá prezentace 3. armádního klubu Klatovy organizovaná Jaroslavem Petrykem,“ uvedla za DDM Nýrsko Pavlína Karlovská.

Soutěž měla 18 soutěžních kategorií, vítězové byli odměněni zajímavými cenami.