Zajímavostí je, že se otisky různých velikostí jsou obráceny vzhůru k nebi. Opodál si Plzeňané mohou povšimnout další instalace. Z pětice neúplných obličejů jsou vidět vždy brada a rty, jež jsou otevřené, našpulené nebo naznačují polibek. K dílům se zatím žádný autor nepřihlásil.

Tajemný je i původ plastiky kovových rukou plzeňské katedrály.