„Připraveny byly dvě trasy. Trasa pro cyklisty bude dlouhá 25 km, trasa nordic walking 7 km. Kdo z turistů měl zájem, mohl si přímo na místě zapůjčit hůlky zdarma a navíc na místě byla připravena i odborná instruktáž nordic walkingu," informovala Deník za organizátory Ilona Šnebergerová z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Na každého účastníka čekal v cíli malý dárek. Nové turistické mapy a prospekty Plzeňského kraje. „Vůbec poprvé vyšla mapa, která představuje oblast Šumavy jako kompaktní turistickou oblast, tedy její severozápadní část včetně oblasti jižních Čech a bavorského příhraničí a je doplněna o region Českého lesa. Tato mapa je pro turisty a milovníky tohoto regionu velkou inspirací. Najdete v ní totiž užitečné informace, kterých můžete využít už při plánování výletů a cest na Šumavu. Zároveň vyšla publikace s názvem Šumava, Český les a bavorské příhraničí. Šumava se tu představuje v celé své kráse," řekla Šnebergerová.
Zájem o akci byl značný. Už hodinu před startem se tvořily u bývalé celnice hloučky nadšenců, kteří využili i doprovodného programu
„Přijeli jsme z Plzně. Podobných pochodů se účastníme pravidelně a chybět nebudeme 8. září ani na akci Okolo Železné Rudy," svěřily se Deníku účastnice pochodu Jaroslava Marešová a Hana Bláhová.