Bude to mít pozitivní dopad i na obyvatele Horažďovic, společnost je už totiž mimo jiné nebude obtěžovat zápachem.

Z hlízové šťávy, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě škrobu, je v prvním kroku nejprve získán bramborový protein. Ten ve formě prášku slouží jako významná energetická přísada do krmných směsí. „Technologie výroby proteinu pro krmné účely spočívá v postupném zahřívání hlízové šťávy z brambor, u které bylo před tím upraveno pH na požadovanou hodnotu. K vysrážení proteinu pak dojde injektáží páry s následným zdržením ve zdržovacích celách. Vysrážený protein je oddělen od hlízové vody na odstředivce, usušen a v práškové formě balen do obalů pro zákazníky,“ vysvětlil manažer pro technický rozvoj společnosti Lyckeby Amylex Václav Straka.

Doplnil, že zbytková hlízová voda se pak zahušťuje v odparce, jejíž hlavní součástí je kolona, ve které se za přítomnosti mírného vakua sníží bod varu hlízové vody a ta se pak v několika stupních vaří, čímž se zahustí na požadovanou hodnotu. Tak vznikne tekuté koncentrované přírodní hnojivo. Pára, která varem vzniká, neuniká do ovzduší, jak by se dalo předpokládat, ale za pomoci ohromného ventilátoru a kondenzátoru se udržuje v systému, ochlazuje se, sráží se na kondenzát a jako horká voda se využívá k postupnému zahřívání hlízové šťávy na začátku procesu výroby proteinu.

„Výše uvedenou investicí si společnost významně vylepší ekonomické výsledky, protože dokáže zpeněžit odpad, na jehož likvidaci v minulosti vždy vynakládala nemalé prostředky, ale hlavně významně vylepší vliv výroby na životní prostředí. Zmizí nepříjemný zápach, který v některých obdobích neskutečně obtěžoval obyvatele města Horažďovice, a téměř desetinásobně se sníží i pohyb cisteren s hlízovou šťávou přes město,“ konstatoval Straka.

Minulý pátek byla s pomocí obřího jeřábu instalována kolona odparky, která je vysoká 32 m a váží téměř 80 tun. „Celková investice bude připravena ke zkušebnímu provozu na letošní podzimní kampaň, tj. do poloviny srpna 2018,“ uzavřel Straka.