„Chudenická růže je okresním kolem floristické soutěže pořádané Českým zahrádkářským svazem za finanční podpory Městyse Chudenice a sponzorů. Odtud vítězové postupují na zemské kolo. To letošní se uskuteční v Praze 6. června,” informoval předseda územního sdružení ČZS Klatovy Ludvík Pouza.

Do letošního ročníku se přihlásilo osm soutěžících z organizací Janovice nad Úhlavou, Chudenice, Předslav, Nýrsko a Koloveč. Během určeného času měli vyrobit z připraveného materiálu dekoraci pro radost a kytici pro zámecký stůl. O vítězi rozhodovala odborná porota, které předsedal florista Zdeněk Kupilík, vítězka prvního ročníku soutěže Martina Pouzová a za sponzory Antonín Papež z Klatov. „Účastníci soutěže měli možnost prohlédnout si také expozice chudenického zámku, kde jsou nyní všechny květinové výtvory vystaveny, aby je mohla obdivovat také široká veřejnost,” doplnil Pouza.

Kocour Hubert ze Kdyně.
Kocour Hubert ze Kdyně láme rekordy. Díky velikosti je nazýván něžným obrem

„Vítězem se stala Alena Zelenková z Janovic nad Úhlavou, na druhém místě byla Michaela Kovalová z Kolovče a na třetím Kristina Netolická z Chudenic. Poděkování ale patří všem zúčastněným,” informoval předseda poroty Zdeněk Kupilík.

Součástí soutěže byl i odborný seminář Zdeňka Kupilíka, kde s každým soutěžícím zhodnotil jeho práce.