Nový studijní program ZČU je určen studentům s ukončeným bakalářským vzděláním technického směru, ale i ekonomiky či práva. Nabízí dvě specializace – pro zájemce, kteří chtějí dále rozvíjet své stavební vzdělání, je určena specializace Navrhování a provádění budov.

„Absolventi najdou uplatnění jako výkonní či vedoucí pracovníci v projekčních, realizačních nebo expertních týmech v oblastech projekce či provádění pozemních staveb nebo i na stavebních úřadech a odborech,“ sdělila mluvčí ZČU Šárka Stará.

Nejen pro stavaře, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, ale i pro absolventy jinak technicky zaměřených a také ekonomických nebo právních bakalářských programů je v nabídce dále specializace Správa a řízení provozu budov. „Studium připraví absolventy k výkonu manažerských pozic ve facility managementu, v developerských společnostech, na odborech správy majetku samospráv či státních institucí, ale i ve finančních ústavech v oblasti úvěrování stavebních investic,“ doplnila Stará.

Magisterský studijní program nabízí fakulta uchazečům pro akademický rok 2020/21. Přihlášky je možné podávat do 24. srpna.