Název nového studijního programu, který Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) nově nabízí absolventům neučitelských oborů, zní Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a střední školy. Přihlášky lze podávat do 31. srpna pomocí formuláře na webu fakulty. „Získání akreditace tohoto kurzu je významným krokem, kterým fakulta pomůže při řešení problému nedostatku kvalifikovaných učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji,“ říká děkan fakulty Pavel Mentlík.

Uchazeči o studium nemusí být momentálně učiteli základní či střední školy. Stačí, jsou-li absolventy magisterského studia neučitelského směru, jehož zaměření odpovídá některému ze všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je například matematika, fyzika, cizí jazyk či dějepis. Zároveň však mohou být uchazeči například učitelé druhého stupně základních a středních škol, kteří nesplňují kvalifikaci. Ke studiu budou přijímáni po výběrovém řízení, které zohlední předepsané vzdělání a orientaci v oboru, v němž si chce uchazeč vzdělání doplnit. Studium v kombinované formě bude rozloženo do tří semestrů.