Minulé časy ale nepřinesly statku mnoho štěstí. Až v poslední době začíná opět vzkvétat, ovšem tvrdou lidskou prací. Areálu se chopila rodinná společnost, a tak Dvůr Krasíkov ožívá novými různorodými příběhy. Za všechny připomeňme už tradiční akci pro veřejnost – jarní vypouštění kůzlátek do venkovních výběhů nebo například renovaci historického vagonu pro muzeum v Lužné.

Z historie Dvora Krasíkov

Zdroj: Youtube

Jak se ale začala psát novodobá historie kdysi poplužního dvora? Pojďte se podívat v našem dokumentu, průvodcem nám bude Jindřich Sitta. „Ten začátek je více než patnáct let dozadu, kdy jsem jednomu mému kamarádovi, co tu podnikal, půjčil peníze. On mi je nevrátil a abych se ke svým penězům dostal, musel jsem mu pomáhat v podnikání a tím jsem areál objevil,“ říká a dodává, že v dnešním Doře Krasíkov bylo dříve středisko těžké mechanizace Státního statku Tachov. „Začátky byly šílené, ale zdejší zdi jsou nasáklé staletou historií a nezaslouží si, aby skončily jako rozbořeniště.“

Děti se těšily do Pohádkového statku, krmily zvířata a hrály si
PODÍVEJTE SE: Děti se těšily do Pohádkového statku, krmily zvířata a hrály si

Dnes rodinný podnik pečuje o hospodářská zvířata, ve dvoře vyrábí sýry a ubytovávají nejen turisty. Příběh dvora Krasíkov má i své pokračování do budoucna. Kromě každodenní starostlivosti kolem hospodářství jsou to velké plány a sny. Jaké mají sny? Podívejte se v našem video příběhu Deníku.