Z rozpočtu je pro ně připraveno 7,6 milionu korun, jež mohou pomoci s opravami i nákupem techniky nebo také se mzdami.

Program s názvem Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 schválili krajští radní.

Mluvčí Krajského úřadu Alena Marešová vysvětluje: „Na základě zákona o požární ochraně a kvůli zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany hradí Krajský úřad jednotkám vybraných obcí náklady spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky."

Téměř osmimilionovou sumu tvoří součet dvou menších balíků. „Částka vyčleněná z rozpočtu Plzeňského kraje je rozdělena na položku opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje a potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 5,7 milionu korun a na položku nákup a technické zhodnocení automobilových cisteren a výškového techniky ve výši 1,9 milionu korun," konstatovala Marešová.

K podávání žádostí o finanční podporu slouží dotační portál eDotace na webu dotace.plzensky-kraj.cz.

Na tomto portálu se žadatelé dozvědí, že mají čas do pátku 20. března a že mohou získat příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), opravy CAS menšího rozsahu, opravy CAS většího rozsahu, příspěvek na věcné vybavení a na technické zhodnocení CAS nebo výškové techniky.