„Průvodce stezkou přibližuje život tohoto vodního ekosystému a shrnuje i doplňuje informace obsažené na naučných panelech stezky. Pro děti je určena druhá brožura Putování bobřím světem. Hravou formou je seznamuje se živočichy, které mohou na stezce potkat,“ uvedla Jana Juráková z CHKO Český les.

Vodní svět přibližuje unikátní ekosystém dlouhodobě nevyužívaných vodních nádrží Na Kolmu. Na trase necelých dvou kilometrů seznamuje nejen se zajímavými živočichy, ale i s historií pozoruhodného místa. „Atrakcí stezky je bobří pozorovatelna na břehu jednoho z rybníků s lavičkou a průhledem na bobří hrad, která umožňuje pozorovat našeho největšího hlodavce, bobra evropského. Díky dřevěnému molu na dalším z rybníků se návštěvníci pro změnu dostanou až nad vodní hladinu, kde mohou pozorovat vodní bezobratlé a obojživelníky. Stezka je zpestřena modelem bobřího hradu, skládačkou pro děti, nebo zvukovou tabulí,“ dodala Juráková.

„Publikace vyšly počátkem března a budou k dostání v našem sídle a zatím infocentrech v Tachově a v Přimdě,“ doplnil ředitel správy CHKO Tomáš Peckert.

Více o Vodním světě najdete zde:
Vodní svět odkrývá tajemství přírodních krás Českého lesa

Čtěte také:
Nejen bobři žijí ve Vodním světě