Rok jako na houpačce prožil Jaroslav Hranička (42) ze Sušice.

Bezmála šest let šéfoval hotelu Šumava v Kašperských Horách, který patří Ministerstvu vnitra. Byl úspěšný, stýkal se se známými lidmi. Na hotelovém facebooku jsou jeho snímky s prezidentem Milošem Zemanem, vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, bývalým šéfem ÚOOZ Robertem Šlachtou a dalšími osobnostmi ze světa politiky i sportu.

Vše skončilo vloni v létě. Hranička byl odvolán z funkce a začala ho prošetřovat policie pro podezření ze spáchání trestného činu. Lidé v Sušici si na něj ukazovali prstem jako na zloděje a někteří už ho viděli ve vězení, po roce je ale zase vše jinak. Policie nedávno případ odložila, neboť došla k závěru, že se Hranička trestného činu nedopustil. Hranička Deníku naznačil, že šlo o účelové jednání elit s cílem připravit ho o křeslo, konkrétní ale být nechtěl.

„Policisté z oddělení hospodářské kriminality ukončili prověřování případu, kdy šlo o podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Uvedeného činu se měl dopustit dvaačtyřicetiletý muž ze Sušicka, který jako zástupce rekreačního zařízení měl údajně v období od ledna 2015 do srpna 2016 ubytovávat v některých případech klienty bez zaevidování, bez úhrady měl vydávat dárkové poukazy na pobyt a dávat některé nápoje z evidenčního systému, a tak měl porušit uloženou povinnost při správě cizího majetku,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová a dodala, že policisté v rámci prověřování shromáždili řadu písemností vztahujících se k prověřované věci, byl proveden též interní audit a vypracován znalecký posudek z oboru kybernetiky.

V rámci prověřování policie odhalila jediné Hraničkovo pochybení – že v evidenci ubytovaných osob nebyla uvedena jedna rodina, která neuhradila částku ve výši 2700 Kč, protože šlo o kompenzaci za provedené služby pro ubytovací zařízení. „Podezřelý muž dlužnou částku uhradil. Na podkladě zjištěných skutečností policejní orgán trestní věc odložil, protože nebylo prokázáno, že jde o podezření ze spáchání trestného činu,“ uzavřela Ladmanová.

Hranička Deníku řekl, že byl do funkce ředitele hotelu jmenován, a mohl být tedy kdykoliv odvolán i bez udání důvodu. Odvolán byl z důvodu nadbytečnosti, nikoli kvůli trestné činnosti.

Nabídnuté dvě jiné pracovní pozice v rámci Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra nepřijal a po dohodě odešel, bylo mu vyplaceno několikaměsíční odstupné. „Chtěl bych zdůraznit, že jsem nebyl nikdy Policií ČR obviněn ani obžalován, byl jsem pouze vyzván k podání vysvětlení k možnému pochybení při správě cizího majetku. Po ročním šetření došla klatovská policie a státní zástupkyně ke stejnému závěru jako oficiální auditorská zpráva. Policie ČR uzavřela trestní oznámení jako nedůvodné a zamítla ho,“ uvedl Hranička. Dodal, že věděl, že se ničeho nedopustil, a tak se vyšetřování nijak neobával. Přesto je rád, že byl oficiálně očištěn.

Na otázku, zda se i v době, kdy byl vyšetřován policií, stýkal s vlivnými lidmi, kteří by mohli teoreticky vyšetřování ovlivnit, a zda mu někdo z nich jakýmkoliv způsobem pomohl, reagoval takto: „Pane redaktore, tuto spekulaci zcela odmítám, opravdu mi nikdo nepomáhal.“

I když policie případ odložila, bývalý Hraničkův nadřízený je přesvědčen, že postup jeho organizace byl správný. „Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra považuje podání trestního oznámení za odůvodněné. V případě ukončení pracovního poměru jsme postupovali zcela v souladu se zákoníkem práce,“ uvedl ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Ladislav Máca.

Do hotelu se Hranička už podle svých slov vrátit nechce. „Splnil jsem si tam všechny své profesní vytyčené cíle, proto bude moje kariéra směřovat jiným směrem. Po ročním odpočinku bez pracovních povinností jsem ve výborné kondici a jsem připraven naplnit očekávání těch, pro které budu pracovat,“ uzavřel Hranička. Svoji novou pozici prozradit nechtěl.