Vedle Ondřeje Tolara ze Základní umělecké školy Stříbro, o kterém již Deník informoval, má svá želízka v ohni také Základní umělecká škola Tachov.

„Za naši školu byli nominovaní dva žáci, a to Lucie Kosturová, která navštěvuje literárně dramatický obor, a David Kratochvíl, který studuje výtvarný i hudební obor,“ uvedla ředitelka školy Jana Válová.

PRACUJE PO HMATU

David je nevidomý žák, který kromě keramiky ve výtvarném oboru hraje v rámci výuky hudebního oboru na kytaru, klavír a akordeon. „Nám opakovaně přináší ceny z výtvarných soutěží, které jsou specificky zaměřeny pro nevidomé žáky. V minulém školním roce získal hlavní cenu ve své kategorii na Neviditelné výstavě za práci Harry Potter. Další jeho práce Divoké koně rovněž uspěla na celorepublikové úrovni,“ řekla dále ředitelka školy s tím, že právě za dvě uvedené práce žáka do ankety o krajskou uměleckou Perlu nominovala.

Pod dohledem učitelky výtvarného oboru Lady Boušové tvoří David umělecké předměty z keramické hlíny. „Mám v hlavě vždycky určitou představu a tu dotvářím po hmatu a po paměti,“ popsal Deníku svůj postup práce.

PŘÍNOS PRO UČITELE

Podle Válové je přítomnost nevidomého žáka ve škole přínosem i pro pedagogy. „Speciální vzdělání, aby mohli Davida učit, nepotřebují, ale sami si vyhledávají různé odborné informace, jak s takovým žákem pracovat, sbírají zkušenosti od kolegů v jiných městech, kde podobně handicapované žáky měli,“ vysvětlila.

Žák zvládá i Braillovo písmo, ve kterém dokáže přečíst notové zápisy, které jsou k dispozici.

NADĚJNÁ PROZAIČKA

Druhá nominovaná, Lucie, se věnuje především literární činnosti. Sedmnáctiletá studentka zaujala svojí prozaickou prací nazvanou Za obzorem na mezinárodní literární soutěži, kde ve své kategorii získala druhé místo. „Lucka už sbírá různá ocenění delší dobu. Od přípravky prošla celým literárně dramatickým oborem.“

Ředitelka školy zmínila při té příležitosti ještě jedno jméno. „Za to vše, co Lucka dosáhla, bych chtěla poděkovat naší bývalé a předčasně zesnulé kolegyni Hance Sokolové, která ji od prvních krůčků vedla a nasměrovala,“ podotkla Válová.
Jak dále zmínila, nominovaná studentka se nevěnuje pouze próze, ale začala také psát poezii, sama si vyhledává různé literární soutěže a pracuje na tom, aby se v oboru nadále zdokonalovala.