Co je to tai-či?
Přesný název zní tai-či čchüan, což v překladu znamená pěst velkých pólů. Jedná se o druh bojového umění. I když se v dnešní době v pojetí některých učitelů stal spíše baletem, znalci vědí, že jde o velice účinný bojový a sebeobranný systém. Řadí se do rodiny vnitřních stylů čínského kung-fu.

Jak jste se k tomuto bojovému umění dostal?
Prožil jsem větší část svého produktivního věku v Praze, kde jsem pracoval ve fyzické ochraně prezidenta republiky. Zde jsem potkal svého výborného učitele a na jeho doporučení jsem využil možnosti seznámit se s velmistrem Čchen Xiao Wangem. Jeho úroveň, ochota učit a perfektní výukový systém, to vše předčilo naše očekávání.

Jak velký je zájem lidí o toto bojové umění?
Zájem je velký. Vidím na svých žácích v dnešní nervózní době, že jejich zájem má hluboké opodstatnění. Dnešní doba plná zmatků a nejistot přivádí do tělocvičny řadu lidí, kteří chtějí vykročit jinou cestou. Cestou klidu a umírněnosti.

Jak dlouho jste Václava Havla strážil?
Pracoval jsem v ochraně prezidenta Havla od jeho prvního zvolení po všechna jeho funkční období a několik let poté.

Musel jste při ochraně prezidenta řešit nějakou ošemetnou situaci?
Ochrana hlavy státu je ze své podstaty a zaměřením profesí plnou stresujících faktorů. Dnes vím, jak pro mne bylo důležité nalézt v tai-či čchüan vhodný protipól a možnost relaxace. Ošemetné situace? Nebylo mnohdy z politického hlediska myslitelné řešit krizové situace před objektivy fotografů a kamer takzvanou tvrdou cestou. Často jsem proto používal měkkých a zcela nenápadných technik tai-či čchüan, kdy si ničeho nebo téměř ničeho nevšimla hlava státu a veřejnost, ale vždy se divil pouze narušitel.