Chystá se totiž napsat žádost o propuštění ze služby biskupa Plzeňské diecéze. Důvod? Třetího října oslaví 75. narozeniny a podle Kodexu církevního práva musí zaslat papeži žádost o abdikaci. Poté, co papež František abdikaci přijme, se rozběhne hledání nového plzeňského biskupa. „Prostřednictvím dotazování biskupů a kněží v České republice. Apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Leanza pak vybere tři jména a rozešle je s dotazníkem biskupům a kněžím, kteří odpovědi pošlou opět apoštolskému nunciovi. Ten vypracuje na základě odpovědí podrobné profily těchto tří kandidátů a předá je papeži, který ve spolupráci se svým poradním orgánem, kongregací pro biskupy, rozhodne o novém plzeňském biskupovi. To může být otázka i roku," sdělil Radkovský. Ve funkci by ještě chtěl stihnout návštěvy farností. „Vyrazím na některé dny v prvním týdnu v říjnu včetně víkendu do Lokte a v druhém týdnu do Kraslic. Čekají mě vizitace farností na severním a jižním Plzeňsku a Karlovarsku," dodal biskup. Neopomenul pokračování v diskuzi s kněžími, jáhny a věřícími diecéze o předávání víry a o ekonomii diecéze a farností.

Radkovský: Rád bych působil v některé farnosti

Jaký je Váš favorit na Vaši funkci?
Zatím nejsem zcela rozhodnut. Jméno bych stejně nemohl říkat, kandidáta bych tím diskvalifikoval.

Budete navrhovat nástupce nunciovi?
Myslím, že to mohu udělat, ale můj hlas není rozhodující.

Ve funkci byste měl zůstat do doby, než se najde Váš nástupce. Může nastat situace, že papež přijme abdikaci hned a plzeňskou diecézi povede dočasně někdo jiný? Stalo se to někdy a někde?
Bývá to například v německých diecézích.

Co byste chtěl dělat až skončíte ve funkci biskupa?
Pokud s tím bude můj nástupce souhlasit, rád bych působil v některé farnosti. Farností, které nutně potřebují kněze, máme v diecézi několik.