Při průzkumech v iráckém Kurdistánu nalezli pozůstatky doposud neznámého města z předislámského a raně islámského období, tedy třetího až dvanáctého století našeho letopočtu. Žádný výzkum ani písemné prameny se o této lokalitě dosud nezmiňovaly.

„Pozůstatky města se nacházejí v oblasti, která doposud nebyla systematicky archeologicky zkoumána. Navíc leží na samém okraji území, které spadá pod administrativu Kurdské regionální vlády, což vyvolává určité problémy při získávání oficiálního povolení k výzkumu," vysvětluje vedoucí výzkumu Karel Nováček z katedry archeologie, proč dosud zůstávala existence města badatelům utajená.

Plzeňští vědci si lokalitu vytipovali na základě satelitních snímků. Dosud zde podle jejich slov působil jediný archeolog, a to před šedesáti lety sir Max Mallowan, manžel Agathy Christie. Provedený předběžný průzkum místa tak předčil veškerá naše očekávání plzeňského týmu. Lokalita se rozkládá na více než sto hektarech, její ústřední stavbou byl rozsáhlý opevněný areál čtvercového půdorysu.

Město bylo strategicky umístěno před vyústěním horského průsmyku, kterým procházela historicky významná cesta spojující střední Irák s Kurdistánem. „Existovalo dlouhou dobu a bylo nepochybně významné, je proto s podivem, že se o něm nedochovala žádná historická zpráva,," říká Miroslav Melčák z Orientálního ústavu Akademie věd ČR, který je dalším členem týmu.

„V příštím roce chceme lokalitu podrobit důkladnému průzkumu a zaměření, o sondážích zatím neuvažujeme," plánuje Nováček.