Historii motorismu na Domažlicku je do 7. dubna věnována výstava v Muzeu Chodska, jejímž cílem je představit vývoj motorismu a motoristických organizací. Mimořádně bude otevřena i o tomto víkendu, sobotu a neděli 18. a 19. března od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Vznikla ve spolupráci se sběrateli, kteří jsou členy domažlického a kdyňského Automotoklubu a Veteran car clubu. Dobové dokumenty mapují rozvoj motorismu a sportovní trofeje, ale zejména divácky vděčné historické motocykly předválečné i poválečné výroby, kterých je k vidění 23.

Výstava připomíná letošní 85. výročí založení Podčerchovského autoklubu, první automobilové organizace v regionu. Ten navazoval na skromné začátky motorismu z dob Rakouska-Uherska a první republiky, kdy se automobily a motocykly v jednotlivých obcích Domažlicka vyskytovaly pouze sporadicky a většinou sloužily pracovním povinnostem majitelů.

AUTEM NA ČERCHOV
Mezi zajímavosti patří vzpomínky plzeňského Emanuela Kabáta, který před 110 lety jako první vyjel automobilem na vrchol Čerchova, a to vozem Laurin a Klement, se kterým se poté vydal do Alp.

S rozšiřováním motorismu za první republiky souvisí i vznik prvních prodejen, servisů a benzínových pump. Ač se k tomuto aspektu nedochoval téměř žádný písemný materiál, jejich podobu můžeme rekonstruovat díky dobovým fotografiím: například prodejnu motocyklů v domažlické Vodní ulici, prodejní zastoupení proslulé americké značky Indian ve Kdyni ve 20. letech, soukromé fotografie členů rodiny Levých, kteří se v několika generacích věnovali servisu a provozování autoškoly v Domažlicích.

Po druhé světové válce se automobily a motocykly objevují na silnicích čím dál častěji a od 60. let nastává éra masového využívání motorových vozidel – ta se uplatňují v běžném provozu, při trávení volného času, ve vrcholové závodní sportovní oblasti, a vlastnictví motocyklu či automobilu bylo výrazem určitého společenského statusu.

MOTORISTICKÉ ZÁVODY
O oblibě motosportu svědčí závody, které byly v regionu pořádány. V roce 1956 zahřměly motory závodních motocyklů na okruhu ve Kdyni. V letech 1959 – 1967 se na velmi členité trati o délce 4,5 km odjelo osm ročníků mistrovství republiky. Závody se pořadatelsky a finančně dařilo zvládnout díky podpoře vedení tehdejších Kdyňských strojíren, n. p., a podpoře tehdejšího ministra strojírenství Poláčka. Od roku 1959 se zde konaly také závody sajdkárů a také automobilů v oblastních závodech. Po celou dobu se kdyňské závody těšily velkému zájmu diváků, desetitisícová návštěvnost nebyla výjimkou. Naposledy se závody ve Kdyni jely v roce 1967, po okupaci v r. 1968 dochází ve Kdyňských strojírnách ke změnám ve vedení podniku a chybí peníze i náklonnost mocných k tomuto sportu.

Na tradice Podčerchovského autoklubu navazovaly po druhé světové válce další organizace. Po roce 1945 byl v Domažlicích založen „Dobrovolný svaz lidových motoristů“, avšak zanikl v 50. letech po vzniku SVAZARMu. V počátcích bylo členství ve SVAZARMu kolektivní, jeho členem se tak stal i „Automotoklub republiky československé“, avšak řada původních členů pro „třídní neshodu“ z klubu vystoupila. Okresní Automotoklub (AMK) vznikl v Domažlicích v roce 1955.

V průběhu let se rozšiřovala jeho členská i materiálně – technická základna, a tak svépomocí (Akce Z) byl v roce 1964 vybudován na Bezděkovském předměstí objekt se dvěma kancelářemi, klubovnou, dílnami a mycí rampou. V této době měl domažlický AMK pět klubů: Veteran car club, Značkový klub ŠKODA, AMK Invalidů, Klub motocyklových soutěžních jezdců (skupiny bikros, motocykly do 50 ccm, terénní soutěže motocyklů) a oblíbený kroužek minikár. Po r. 1989 zůstala zachována činnost AMK Domažlice a Kdyně.

S postupujícími dekádami se z mnoha stále pojízdných automobilů staly „veteráni“ a domažličtí fanoušci a majitelé starých aut a moto-cyklů se rozhodli v roce 1973 založit Veteran car klub, po vzoru dalších podobných organizací v ČSSR.

Byl odsouhlasen postup při registraci klubu v ÚAMK Svazarmu ČSR a stanoven první plán účasti na republikových akcích veteránů, např. na „1000 mil československých“. Na mnohých celostátních akcích se členové domažlického klubu umisťovali na předních místech. V r. 1974 se již klub rozvinul do té míry, že bylo rozhodnuto uspořádat v srpnu 1975 sraz veteránů v Domažlicích spojený s jízdou spolehlivosti do vrchu Vavřince, který se bude letos konat už po 43.
Autor: Kristýna Pinkrová