Nadcházejícíneděli mají obyvatelé Domažlicka a sousedících bavorských regionů jedinečnou možnost vyjet zdarma na výlet a ještě si bezplatně prohlédnout památky na obou stranách hranice.

Akční sdružení Čerchov, které spojuje bavorské a české obce v okolí Čerchova, pořádá pro občany Bavorsko–český akční den nazvaný Kultura bez hranic. Již minulý týden ve středu proběhla v Treffelsteinu schůzka, na níž byl přítomen náš Deník. Zástupci obcí si na ní ujasňovali konkrétní podobu akčního dne.

„Na české straně to budou Muzeum J. Š. Baara v Klenčí, všechny budovy Hasičského muzea v Postřekově a také tamní Síň tradic, dále pak Dřevorubecké muzeum v Peci pod Čerchovem,“ uvedla na jednání sdružení jeho manažerka Ines Nieziel.

Na bavorské straně bude možné navštívit Hornofalcké muzeum v Hilstettu u Rötzu, Muzeum paličkářství a Muzeum Ludwiga Gebharda v Tiefenbachu, dále také Dračí věž v Treffelsteinu a Pohraniční a Trenckovo muzeum ve Waldmünchenu.

V závěru dne se uskuteční od 18 hodin v aule mládežnického ústavu ve Waldmünchenu českobavorská přednáška Zdeňka Procházky a Karlheinze Schröpfera ´Dějiny a historky opřádající Čerchov´.

Jednání v Treffelsteinu byl přítomen za českou stranu klenečský starosta Karel Smutný. „Dáváme opět po roce obyvatelům příhraničních oblastí možnost navštívit řadu památek. Mezi jednotlivými místy budou kyvadlově jezdit autobusy. Ty budou zdarma, stejně jako vstup do všech muzeí, neboť akce je podporována z prostředků Evropské unie z fondu Interreg IV,“ uvedl Smutný s tím, že Akční sdružení Čerchov srdečně zve všechny zájemce o Kulturu bez hranic. Češi neznalí jazyka sousedů se v sobotu vůbec nemusejí obávat, že by z výletu takzvaně nic neměli.

„V Hornofalckém řemeslnickém muzeu v Hilstettu bude od 14 do 18 hodin možná prohlídka železárny s českou tlumočnicí. Obdobně tomu bude v muzeu v Tiefenbachu, kde bude česká tlumočnice přítomná od 14 do 17 hodin. Také v Treffelsteinu u Dračí věže je zajištěno tlumočení do češtiny, a to v době od 10 do 13 hodin,“ uvedla manažérka Nieziel s tím, že ve wald〜münchenském muzeu sice nebude přítomen český tlumočník, ale návštěvníci se jistě dobře zorientují díky dvojjazyčným popiskám. Jízdní řády najdete v galerii Kultura bez hranic.

Co kde uvidíte

Všechny uvedené památky budou přístupné od 10 do 18 hodin


Hornofalcké řemeslnické
muzeum v Hillstettu

Výstava téměř dvaceti řemeslnických povolání z doby přechodu od manuálního řemesla do doby průmyslové.
Jízdy koňským povozem od 13,30 hodin
Historie výroby železa – prohlídka železárny od 14 do 16 hodin (s českou tlumočnicí)
Bavorsko–české folklorní odpoledne s hudebnískupinou ´Heibodnmusi´ a chodskou hudbou s pohoštěním, oběd možný ve výčepu muzea


Muzeum paličkování v Tiefenbachu

Domácí průmyslová výroba – ukázky paličkování a prohlídky muzea


Muzeum Ludwiga Gebharda v Tiefenbachu

Prohlídky muzea (s českou tlumočnicí od 14 do 17 hodin)


Dračí věž v Treffelsteinu

Zachovaná kulatá věž hradu poprvé zmíněného roku 1231, která se nachází uprostřed vesnice na skále z ruly. Vidět je do všech světových stran, konkrétně i na Čerchov
Dějiny a historické příběhy z okolí Dračí věže, vedené prohlídky (s českou tlumočnicí od 10 do 13 hodin)
Pohoštění s českou hudební skupinou v jizbě Dračí věže (Turmstadel)


Pohraniční a Trenckovo muzeum ve Waldmünchenu

Živá prezentace tématu ´život v příhraničí´ a ´Pandur Trenck´ s inscenacemi, fotografiemi v životních velikostech, doplněno zvukem a světelnými efekty.
prohlídky muzea
mimořádná výstava: Železná opona – přelom–bez hranic


Muzeum J. Š. Baara Klenčí pod Čerchovem

Baarův dům s originály rukopisů, dále pak kultura a historie regionu

Prohlídky a pohoštění


Hasičské muzeum v Postřekově

Výstava historické hasičské techniky a uniforem z let 1895– 2005
Prohlídky a pohoštění


Dřevorubecké muzeum v Peci pod Čerchovem

Výstava starého nářadí a informace o významných osobnostech regionu z přelomu 19. a 20. století


Aula mládežnického ústavu Waldmünchen

Společná česko–bavorská přednáška na ukončení akčního dne na téma: Dějiny a historky opřádající Čerchov. Přednášejí Zdeněk Procházka a Karlheinz Schröpfer.