Dostala název Poběžovice – zámek Nový Ronšperk a o její vydání se zasloužilo Občanské sdružení Dobrohost Poběžovice, konkrétně Marie Špačková ze Zámělíče, jež se postarala o text, a Josef Böhm z Poběžovic, který připravil obrazovou část.

„Společně s Městem Poběžovice jsme dali dohromady tuto publikaci Poběžovice – zámek Nový Ronšperk. Proč to není zámek Poběžovice, se dozvíte za chvíli od autorky, druhý autor tady bohužel není, neboť se kurýruje," uvedl po přivítání účastníků přednášky, kteří zaplnili salonek za restaurací, Karel Špaček, předseda OS Dobrohost, které si nedávno připomnělo 10 let existence.

Jeho manželka, autorka brožurky Marie Špačková, vybrala pro svoji přednášku doprovázenou promítáním obrázků to nejzajímavější z nové publikace.

„Na počet stran sice není rozsáhlá, ale na druhé straně obsahuje nejdůležitější věci, které se týkají města i zámku. Spíše se nyní budu držet zámku, neboli hrad – jak chcete," předeslala autorka.

„Poběžovice byly v podstatě vesnice, která se rozkládala kolem potoka, a měla pár stavení, možná tu stála nějaká tvrz. První písemné záznamy jsou z doby Karla IV.," započala přednášku.

Představila poté několik různých erbů, které patřily panovníkům, kteří se vystřídali na poběžovickém hradu, později zámku.

„Název Nový Ronšperk pochází z díla Augustina Sedláčka, který perfektně znal dějiny české země. Ten o Poběžovicích psal proto, že se tu nacházel zámek uvedeného jména," vysvětlila původ historického názvu.

Posléze poreferovala o tom, jak se z hradu stal zámek, prozradila, že původně neměla poběžovická památka svoji věž, která se v současnosti tyčí nad městem.

Přítomní se dozvěděli také zajímavosti o zámecké kapli, která se původně pnula do výše a byla zasvěcená Panně Marii, později sv. J. Nepomuckému.

„V Poběžovicích se stal svatý Jan Nepomucký slavný díky Wunschwitzům. Matyáš Gottfried, otec známého genealoga Gottfrieda Daniela Wunschwitze přivedl do Poběžovic slavného barokního sochaře Jana Brokofa, který měl otci Wunschwitzovi zachránit život, když byl v tureckém zajetí," vysvětlila Špačková během přednášky, která byla plná zajímavostí a vlastně nad rámec informací, jež obsahuje nová kniha.

„Je smutné, že teprve 70 let po válce vychází první publikace o Poběžovicích v českém jazyce. Němci už knih o městě vydali asi osm," podotkl Karel Špaček bezprostředně před křtem, jehož se ujal starosta Poběžovic Hynek Říha.

Zdroj: Youtube