V nové společenské místnosti Obecního úřadu Pasečnice se v sobotu 28. února uskutečnil první Literární podvečer na téma ´Božena Němcová a Chodsko´.

Byl pořádán v době 147. výročí úmrtí spisovatelky, která měla k našemu kraji vřelý vztah a napsala řadu povídek, jejichž námětem byl život, zvyky a nářečí Chodska.

Život B. Němcové a její pobyt v Domažlicích přiblížila posluchačům ve své poutavé přednášce PhDr. Iva Kumperová. Přednáška byla obci věnována jako sponzorský dar.

Po malém občerstvení následovala četba povídky Karla, která je svým dějem situována do sousední obce Stráž, a ve které je také zmiňována Pasečnice, v originále ´Pažežnice´. Povídku četly Marie Schweinarová a Věra Čistecká.

Prvotní obavy z nezájmu občanů se nepotvrdily, ba právě naopak. Přišli posluchači i z okolních obcí a při čtení poměrně dlouhé povídky se nikdo nenudil. Provází nás tedy dobrý pocit, že obecní úřad tak zpříjemnil řadě občanů sobotní podvečer, a to v prostředí, které je zařízeno právě předměty z konce 19. a ze začátku 20. století, které obci darovali nebo zapůjčili občané Pasečnice, včetně reprodukcí obrazů a fotografií původních pasečnických chalup.

Autor: Věra Čistecká