Zatímco obecní strom ozářil pasečnickou náves až v neděli v podvečer, místní hasiči a s nimi další čtyři desítky lidí se sešli už v sobotu večer před hasičskou zbrojnicí, kde rozsvítili a ověsili balíčky malou borovici.

A pojali to opravdu netradičně. Za příjemného praskotu ohně, který byl v mrazivém sobotním večeru obzvlášť vítán, se zazpívaly koledy a opékaly vuřty. 

„No, kdy se vám to povede opéct si vuřta na klacku v prosinci," nechali se slyšet účastníci.

Dospělí si pochutnali i na horkém svařáku a medovině a děti spláchly vuřty čajem a nealko svařákem.