Dne 5. srpna 2000 bylo slavnostně otevřeno hasičské muzeum v Postřekově. K jeho nejcennějším exponátům patří dřevěná hasičská stříkačka z roku 1831.

S originálním nápadem přišla skupinka nadšenců pro historickou techniku podněcovaná velitelem sboru. „Myšlenka založit hasičské muzeum vznikla v říjnu 1999 během příprav na 105. výročí založení SDH v Postřekově. Nápadu se rychle chytilo několik nadšenců a během krátké doby společnými silami opravili budovu staré hasičárny a vzniklé prostory se brzy začaly zaplňovat prvními exponáty,“ vzpomínal na začátky hasičského muzea starosta Postřekova František Friš.

Posláním muzea bylo zachovat a zachránit pro další generace historické stříkačky, stejnokroje a další výzbroj.

„Nikdo netušil, že sbírka zanedlouho přesáhne hranice domažlického okresu a dokonce i kraje,“ prohlásil starosta sboru Jan Kreuz a pokračoval: „Většinu exponátů získalo muzeum darem nebo za symbolický poplatek, část je zapůjčena. V současné době sídlí muzeum ve dvou budovách – v bývalé hasičské zbrojnici a v budově bývalé kotelny základní školy. Sbírky zahrnují sedmnáct motorových stříkaček, čtyři stříkačky ruční, jednu parní a tři hasičské automobily. Většina techniky je přitom stále plně funkční. K vidění jsou také další součásti historické hasičské výstroje a výzbroje.“

Dodnes se postřekovští hasiči s některými exponáty zúčastňují soutěží v kategorii veteránů.