„Publikace vychází k jubilejnímu roku 2015, kdy uplyne 750 let od vydání listiny českého krále Přemysla Otakara II. datované do roku 1265," uvádí autor a pokračuje: „Tímto privilegiem postoupil panovník patronátní práva ke kostelům v nově založeném královském městě Domažlicích benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle."

Zdeněk Procházka připomíná, že dějinami města se sice zabývali četní renomovaní autoři, ale jejich články a studie se zabývaly pouze jednotlivým obdobím domažlické historie nebo jen jednotlivým památkám.

„Nejuceleněji se jimi zabýval historik a archivář František Roubík, jehož práce zůstala bohužel jen v rukopise," konstatoval Procházka.

V nové publikaci autor pozornost věnuje i informacím souvisejícím s aktuálními projekty – přestavbou městského pivovaru ve společensko-kulturní centrum a instalaci pomníku na Baldově připomínajícího husitskou bitvu u Domažlic.

Nové informace se čtenáři dozvědí i o domažlických kostelích či mlýnech, které stály na území města.

Procházkův Historicko-turistický průvodce vyšel poprvé v roce 1993, nyní se jedná o přepracované a rozšířené vydání.

„Nový průvodce obsahuje kratší texty se základními odkazy na použitou literaturu a prameny. Jako podklady k historii města byly využity především práce současných českých historiků," uvádí autor. Kromě svých materiálů při přípravě knihy využil i zdroje Státního okresního archivu v Horšovském Týně a archivu Muzea Chodska.

Kniha vychází i s německým překladem. Její vydání finančně podpořilo Město Domažlice prostřednictvím grantu Podpora významných počinů částkou 44 tisíc korun. Vedení Domažlic publikaci využije i pro reprezentační účely města.

Autogramiáda a prezentace knihy Domažlice – Historicko-turistický průvodce městem a jeho památkami se koná ve čtvrtek 5. února od 16.00 hodin v Chodském knihkupectví na náměstí Míru v Domažlicích.