Domažlický okres v krajském kole závodu světlušek a vlčat, které v sobotu pořádalo domažlické středisko Junáka, reprezentovala chlapecká družina Gaviálové z domažlického oddílu Ještěrky a dívčí Bílá družina z oddílu Pestrý kroužek ze Staňkova.


Sešlo se zde 11 hlídek z celého Plzeňského kraje. Každá z šesti dívčích a pěti chlapeckých hlídek zde reprezentovala svůj okres a usilovala o postup do celostátního kola, neboť pouze vítěz má právo na postup do republiky.


Tento závod absolvovali nejmladší skauti a skautky ve věku do deseti let, kteří jsou označováni jako světlušky (děvčata) a vlčata (chlapci).
Slavnostního zahájení se zúčastnilo kolem sedmdesáti dětí včetně významných hostů z krajské rady Junáka, kterými byli místopředseda Krajské rady Junáka Plzeň Milan Liška „Liman“ a Jan Kacerovský „Akela“.
Po nástupu byla pro závodníky připravena scénka z dějin Chodska.
„Nešlo jen o samotný závod, ale také o to, aby závodníci poznali Domažlice jako centrum Chodska a tak se celým dnem vine spojovací téma Toulky chodskou minulostí,“ řekla nám Hana Bílková, hlavní rozhodčí závodu a vedoucí domažlického střediska.


Připravena byla 3 km dlouhá trasa, během které musela každá hlídka podle vytyčené trasy absolvovat na devíti stanovištích různé zkoušky (např. zručnost, zdravověda, logické myšlení, orientace, vyhledávání informací a další).
Na hladký průběh závodu dohlíželo pětadvacet rozhodčích. Start závodu byl na Vavřinečku, odkud hlídky startovaly v desetiminutových intervalech.
První hlídka vyběhla na trasu v deset hodin, poslední hlídka startovala až deset minut před polednem.


Po skončení závodu si děti pochutnaly na obědě, po němž se přesunuly do města, kde pro ně byla přichystána hra, která jim měla přiblížit zajímavá místa a historii Domažlic a celého Chodska.


Pořadatelé zatím s velkou pečlivostí v klubovně kontrolovali průvodky družin a zpracovávali výsledky.
„Jsme rádi, že nám počasí přálo, vše proběhlo podle plánu a že se žádné z děti neporanilo. Doufáme, že si děti odnesou spoustu zážitků a nových poznatků z celého dne,“ řekla Bílková za pořadatele.


Výsledky závodu se děti dozvěděly až na slavnostním nástupu krátce po páté hodině v zahradě Chodského hradu.
Obdiv pořadatelů si vysloužili všichni účastníci, zejména pak svým výkonem dívčí družina Lentilky z Příchovic, která výsledkem předčila i všechny chlapecké družiny, a stala se pomyslným absolutním vítězem krajského kola.


Spolu s Lentilkami z Příchovic postupuje do republikového kola i vítězná chlapecká družina Gaviálů z Domažlic.
Na otázku, jak jsou pořadatelé spokojeni s tím, že domažličtí chlapci zvítězili, a tím si zajistili postup do republiky, Hana Bílková odpověděla: „Moc nás potěšilo umístění našich kluků, nejenom proto, že jsou z Domažlic, ale také proto, že domažlický okres bude mít v republikovém kole zase svého zástupce.“

Výsledky krajského kola:

Dívky: 1. Lentilky Příchovice, 2. Vločka Plzeň, 3. Papoušci, oddíl Berušky Dobřany, 4. Pestrý kroužek Staňkov, 5. Hvězdičky Horažďovice,
6. Fialky Radnice
Chlapci: 1. Gaviálové, oddíl Ještěrky Domažlice, 2. Vločka Plzeň,
3. Strážci Přeštice, 4. Stopaři Sušice, 5. Šedá střelka Plze