Postava vlasteneckého intelektuála 1. poloviny 19.století.je zasazena do pošumavského kraje a přináší čtenářům jiný a nový pohled na tuto osobnost. Přibližuje jeho mládí, sourozence, studia, jeho činnost osvětovou, buditelskou i vědeckou.

Druhá část knihy je věnována vlastivědě,literární regionalistce i meziválečnému regionalismu K.Poláka a je doplněna soupisem knih s regionální tématikou Klatovské knižnice.Třetí část knihy, nazvaná J.Fr.Šumavský v souřadnicích současné literární vědy, je kapitolou z rigorózní práce dr. D.Franty. Ten v závěru studie k tomu napsal: „Při uspořádání beletristických textů jsem se snažil vhodně zkombinovat hledisko chronologické s ohledem na řazení genealogické (literárněžánrové) a tematologické. Franta Šumavský se celý život věnoval spíše jazykovědě, pedagogice (redigoval např.Posla z Budče) a osvětě, beletrie zaujímala v jeho tvorbě spíše marginální roli.Kniha je doplněna edičními poznámkami a bohatým soupisem pramenů , sekundární literatury a jmenným rejstříkem.Domnívám se, že uvedená kniha může dobře posloužit všem, kdo se zabývají regionální literaturou a historií.

IVAN NIKL

Božena Eberlová, stoletá dáma. Sto let oslavila 18. srpna 2020.
Hlavní je to špatné házet za hlavu, říká stoletá dáma