Historie této renesanční stavby sahá až do třináctého století. Od 17. do první poloviny 20. století byl tento zámek sídlem rodu Trauttmansdorffů. Díky krátkým videím se dozvíte ledacos z historie a projdete si celý zámek.

Podíváte se třeba do zámecké konírny, hrobky kostela sv. Anny, krásné knihovny, šperkovnice, zeleného či červeného salonku, jídelny, ložnice, ale třeba i do zámecké pekárny nebo do komnat komorníka. Dozvíte se více o exotické zeleni na nádvoří zámku nebo o půdní vestavbě z počátku 20. století, v níž se nachází zajímavý soubor grafických listů.

Vše najdete na facebookové stránce zámku v sekci videa.