Kšica je hráč působící na poli chrámové hudby a věnuje se nejen koncertování, alei pedagogické činnosti, a to jak v Čechách, tak v zahraničí. Vstupné je 120 korun.