Na Pleši u Bělé nad Radbuzou se už podruhé uskutečnila Svatojánská noc při svíčkách, jejíž součástí byla i pouťová mše svatá v místě bývalého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele.


„Pleš byla před rokem 1945 nejlidnatější obcí panství Újezd Svatého Kříže, byly zde dva kostely, fara, obecní škola a krajkářská škola. Byla oblíbeným místem letních hostů. Po roce 1950 byla Pleš vylidněna, budovy zbořeny, zůstal zde pouze jeden dům, ve kterém je dnes restaurace. Začátkem devadesátých let byl hřbitov upraven, byly opraveny základy hřbitovního kostela a celý prostor byl znovu vysvěcen,“ uvedla vedoucí bělského infocentra Marcela Bartoníčková.

Mši, jež byla sloužena ve dvou jazycích, celebrovali biskupský vikář Mons. Josef Žák z Plzně, Marek Hric a bělský farář František Salášek. Tichého rozjímání se zúčastnilo šedesát věřících nejen z Čech, ale i z Německa.


„Velké díky za hladký průběh akce , ale i za její přípravu, patří městu Bělá, bělským hasičům a bělským turistům,“ dodala Bartoníčková.