Milavečské pohřebiště, jež leží dílem na chrastavickém katastru, proslavily unikátní nálezy z největší z tamních 12 mohyl. Byl nalezen žárový hrob doplněný velkou kolekcí bronzových milodarů, mezi něž patřil bronzový meč uložený v rozpadlé pochvě, vyrobené ze dřeva a kůže.

Nejcennější nález vydala mohyla 12. září 1883, kdy amatérští badatelé – milavečský farář Josef Lang s učitelem Záhoříkem vyjmuli z půdy známý milavečský vozík. Na podvozku se čtyřmi koly stála nádoba z bronzového plechu, která se po vyjmutí rychle rozpadla. Tehdy byl vozík jako významná starožitnost oceněn částkou převyšující 200 zlatých. Kopie vozíku je uložena v Muzeu Chodska v Domažlicích.

Chrastavičtí nechali při cestě k Milavečským mohylám postavit dřevěnou vyhlídkovou věž s potřebným zázemím pro turisty a informační tabulí. Dohlédnout lze na Herštejn, Koráb i Rýzmberk, dále na Malý a Velký Ostrý i Malý a Velký Javor, Vařineček i Baldov a samozřejmě také Čerchov.

Na fotografie a video ze slavnostního otevření vyhlídky i na ty, které dokládají výborný výhled, se můžete podívat ZDE