V dopoledních hodinách vyjel autobus ze Stanětic na hrad Zvíkov, kde si všechny účastníky zájezdu převzal průvodce, aby je seznámil s historií hradu a provedl je celým objektem. Poté se všichni přesunuli do podhradí, kde čekal parník, který převezl celou skupinu na zámek Orlík. Během této skoro hodinové plavby po přehradní nádrži Orlík, vládla velmi dobrá nálada a všichni si z této příjemné cesty odnesli krásný zážitek. Po prohlídce vznešeným zámkem Orlík, kde byly k vidění nádherné dobové skvosty s krásným výkladem o rodině Schwarzenbergů. Z tohoto výkladu si každý odnesl kus historie. Následovalo občerstvení v zámecké restauraci a cesta domů. Během cesty zpět byla ještě malá zastávka a ve večerních hodinách řidič Václav Lehanka bezpečně dovezl všechny cestující domů, za což mu patří od všech velký dík.

Čtenář – reportér Hana Hoffmannová, Stanětice