Stánky byly plné předvánočních dekorací, nechyběla vánoční dílna, ale ani kavárna, kde si mohli nakupující posedět při kávě, čaji, limonádě a zakousnout vánoční cukroví, štrůdl nebo nějakou slanou pochoutku. Vše příjemně doplňovaly vánoční koledy v podání školního pěveckého sboru.

Kouzelné na celé akci bylo, že ji připravili za pomoci učitelů a samozřejmě i rodičů sami žáci školy od prvňáčků až po deváťáky a samozřejmě i školní družina. Žáci byli nejen autory všech dobrot a výrobků, ale sami je také prodávali. Není tedy divu, že před tím, než se vánoční jarmark ve škole otevřel veřejnosti, vládla všude nervozita.

„Vždy před začátkem máme obrovskou trému, aby bylo všeho dost, vše bylo na svém místě, a hlavně aby se všem, kdo na jarmark přijdou, naše výrobky líbily. Je třeba říci, že děti věnovaly přípravám hodně času a elánu a zájem o jejich výrobky je pro ně tou největší odměnou," řekla Blanka Kreisová, koordinátorka akce pro žáky II. stupně.

Také jejich mladší spolužáci napjatě očekávali, zda se budou jejich výrobky líbit, a doufali, že jich co nejvíce prodají. Každá třída si totiž po odečtení vložených nákladů může zisk využít po svém.
Například děti z I. B, jejichž učitelka Radmila Uzlíková byla koordinátorkou akce pro děti I. stupně, věděly už předem, co s výdělkem udělají.

„Děti touto akcí žily asi měsíc. Během listopadu jsme připravovali a vyráběli. Maminky pekly, aby v kavárně bylo dost cukroví. Zkrátka všichni se snažili, aby vše klaplo. Všichni se snažili, aby výtěžek byl co nejlepší, protože jeho větší část věnují na adopci zvířátka v ZOO. Pokud jde o děti z jiných tříd, ty mají v plánu pomoci opuštěným pejskům v záchytné stanici," řekla Uzlíková.

„Vánoční jarmark je jeden z projektů, které jsme v tomto školním roce uskutečnili. Všem patří velký dík, neboť přípravě věnovali spoustu energie. Odměnou je jim právě dnešní den," řekl ředitel školy Karel Štípek.

Kromě nákupu a posezení v kavárně si návštěvníci mohli prohlédnout, jak může vypadat slavnostně prostřený vánoční stůl. Několik variant vytvořili žáci z domažlického SOU.