„Jejich autorem bude akademický sochař Zdeněk Hůla, jehož tvorba bude součástí prezentací sklářských řemesel a technologií na Chodském náměstí v centru Domažlic. Sochy budou poté předány městu Domažlice a umístěné v nově zrekonstruovaném Kulturním centru – Pivovar Domažlice," uvedl ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich.

Součástí úterního zahájení byl česko-bavorský bubenický festival, kterého se zúčastnili mladí hudebníci z obou stran hranice.

„Hlavním tématem letošního ročníku sklářského sympozia Tusta Vitrea je poukázání na rekonstrukci a obnovení činnosti pivovaru v Domažlicích, jehož zrekonstruovaná část „Hvozd" slouží jako místo pro galerie a výstavy – Kulturní centrum – Pivovar Domažlice. V brzké budoucnosti by se měl objekt dočkat rekonstrukce, vedle vaření piva zde bude umístěna i sklářská pec. Součástí letošního sympozia je výroba návrhů pro půllitry, které se budou v této pivovarské huti vyrábět," říká Jindřich.

Hlavní prezentace všech řemesel je přístupná každý den od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.

„Sklářské sympozium by mělo připomenout sklářskou tradici na Domažlicku, zejména v nedalekém Českém lese, za tímto účelem akci také doplní výstava sklářských děl v Kulturním centru – Pivovar Domažlice a přednáška zabývající se tématem projevů umění ve skle. Na akci jsou účastni renomovaní odborníci jak z Domažlic, tak i z jiných oblastí naší země, zejména z těch, kde je sklářské řemeslo a umění stále živé. Jako místo konání bylo zvoleno prostranství před Chodským hradem a zahrada pod ním jako ideální prostor, jež je v samém centru a je navštíven snad každým, kdo si zvolí Domažlice jako turistický cíl," dodal Jindřich.