Osobní záštitu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, uměleckou záštitu převzala Lucie Bílá, generálním partnerem byl ECK Generating, přehlídka byla organizována s podporou MK ČR a MŠMT. Vyhlašovately byly Památník Lidice, Obecní úřad Lidice a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna. Sbor DUHA vedený sbormistryní Jitkou Svobodovou reprezentoval na přehlídce Plzeňský kraj, záštitu převzala hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová.

Sbor DUHA byl založený v roce 2001, klavírní doprovod zajišťuje výborná klavíristka paní Jiřina Eretová. Sbor DUHA nemá žánrové omezení a koncertuje nejen v České republice, např. vystoupení v Betlémské kapli v Praze nebo v Synagoze v Plzni, ale i v Německu, kde se konal ve Furthu im Wald koncert s Evou Urbanovou. Sbor DUHA má na svém kontě mnoho získaných ocenění, účastnil se i Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Pardubicích.

Sbor DUHA s 26 dívkami, 2 chlapci, sbormistryní Jitkou Svobodovou, klavíristkou Jiřinou Eretovou a 3 učitelkami, při cestě do Lidic navštívil i hrad Okoř, kde se po prohlídce setkal s Jiřím Krampolem.

Do Lidic přijel prezident Václav Klaus, zhlédl jsem s ním a ostatními účastníky pietní akce položení věnců a kytic na hrob, vyslechl projev pana prezidenta a čestných hostů a pak jsem měl možnost si moc hezky popovídat s panem prezidentem, který pak mně i mému kamarádovi Hynkovi věnoval svoji fotografii s podpisem a vyfotil se s námi.

Celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů zahájil předseda Senátu Parlamentu ČR a Lucie Bílá za klavírního doprovodu Petra Maláska. Tu jsem po jejím úžasném zpěvu požádal o rozhovor a fotografii pro čtenáře Domažlického deníku. Paní Lucie mi řekla, že pro Lidice bude zpívat vždycky a ráda, protože bydlí jen několik kilometrů od Lidic a stejně tak jako Lidice mohla být vypálená i třeba její vesnice. Prý někdo moudrý kdysi řekl, že ten, kdo zapomene svoje dějiny, musí je prožít znovu. Že je třeba si takové černé stránky našich dějin stále připomínat, a to proto, aby se již nikdy neopakovaly. Aby se dějiny, které teprve přijdou, skládaly pokud možno jen ze samých světlých a pěkných míst. A dodala, že každý, kdo přijde do Lidic, si musí toto připomenout, musí postát, zamyslet se a uvnitř za sebe tiše říct: toto už nikdy. Paní Lucie našla svoji nejhezčí fotku, poprosila mě, abych jí pomohl najít lihový fix a nadiktoval, pro koho má věnování být. Napsala je a předala mi fotografii, kterou dám do Domažlického deníku. Mám z rozhovoru a fotografie velikou radost, protože mohu potěšit naše čtenáře a také proto, že jsem byl jediný, komu v Lidicích poskytla rozhovor. Ostatním se omluvila, že spěchá na dvě představení Carmen.

Než jsem měl vystoupení se sborem DUHA, prošel jsem si všechna místa Památníku v Lidicích a než jsme jeli domů, zašli jsme do muzea a při zpáteční cestě do McDonaldu.

Jsem šťastný, že patřím mezi děti, které zpívaly lidickým dětem!

Čtenář – reportér Frank Bartoš, Domažlice