Hlas jediného zastupitele chyběl při posledním jednání samosprávy města Domažlice k tomu, aby mohla začít záchrana budovy Muzea Jindřicha Jindřicha.
Zastupitelé obdrželi v podkladových materiálech záměr prodat nemovitost s pozemkem Plzeňskému kraji s tím, že ´kraj´ ji nechá opravit a v případě eventuelního prodeje na ni město Domažlice bude mít předkupní právo za aktuální odhadní cenu.

„Usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje z 3. června bylo přijato usnesení o koupi nemovitosti budovy muzea s pozemky za cenu ve výši 6,6 milionu korun. Nemovitosti budou předány k hospodářskému využití Muzeu Chodska,“ navrhl ´kraj´.

„Dlouhodobě se plánuje rekonstrukce této městské budovy. Odhady hovoří o 20 milionech korun. Kraj má požadavek zcela logický – investovat do své budovy,“ řekl před hlasováním mimo jiné starosta Miroslav Mach.

„Pokládám za velmi nezvyklé a nestandardní, aby krajské zastupitelstvo schvalovalo cenu, aniž by znalo stanovisko městského zastupitelstva. Návrh je za 6 milionů a 611 tisíc, ale cena podle znaleckého posudku je 8 979 tisíc, což je pod cenou,“ namítal jako první Jaroslav Bauer (ČSSD).

„Přišla nabídka za tuto cenu,“ reagoval starosta Mach s tím, že je nutno brát zřetel na dva existující posudky – s cenou technickou a cenou výnosovou (1 Kč). Ani po zhruba dvacetiminutové diskuzi záměr prodeje neprošel.

Co na tento fakt říká ředitel Muzea Chodska?

„Muzeum Jindřicha Jindřicha jsme v pondělí zavřeli pro veřejnost, a to z technických důvodů. Havarijní stav budovy neumožňuje dále fungovat jako veřejná služba. Původní záměr byl uzavřít budovu pouze po dobu rekonstrukce, avšak situace se zkomplikovala. Podmínkou rekonstrukce byl odprodej budovy Plzeňskému kraji – zřizovateli domažlického Muzea Chodska, který je ochoten investovat do budovy nemalé prostředky, avšak pouze jako do svého majetku. Vše s tím, v budově budou nadále umístěny městské sbírky, jako pozůstalost po J. Jindřichovi, nová expozice věnovaná Mistru Jindřichovi, výstavní prostory a některá pracoviště muzea včetně knihovny a archivu, a městu zůstane předkupní právo. Takto to funguje například v nedalekém Tachově, kde Plzeňský kraj vykoupil budovu od církve a předal do správy tamního Muzea Českého lesa,“ odpověděl Deníku Josef Nejdl s tím, že zastupitelé záměr prodeje neschválili, takže muzeum zůstane uzavřeno na neurčito.

Přesto na víkend plánují v Muzeu J. Jindřicha Den otevřených dveří pro veřejnost, o kterém budeme naše čtenáře ještě blíže informovat.