Po vstupu návštěvníka ovane směsice exotických vůní, která nejen připomene název Bieblovy básnické sbírky, ale také navodí tu správnou atmosféru k prohlídce precizních modelů plachetnic, od lodí Vikingů, kteří kromě plachet museli spoléhat i na silné paže veslařů, až po brigu z počátku 19. století.

Jejich autor Jiří Cibulka připravil ke každému z modelů také informační list pro ty návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět více o lodi, jejíž model si právě prohlížejí.

„V roce 1625 začal stavět pro švédského krále Gustava Adolfa II. jeho hlavní lodní architekt Henrik Hybertsson čtyři válečné lodě. Největší z nich nesla jméno Vasa a měla se stát královskou vlajkovou lodí. Král ale velice spěchal, aby loď byla dokončena co nejdříve, a stavitel i admiralita se dostali do časové tísně," začíná Cibulka vyprávět příběh jedné z nejznámějších lodí ze své výstavy.

„První důsledky spěchu se projevily již při zkouškách stability, při nichž 30 lidí přebíhalo z jednoho boku lodi na druhý. Již přitom se Vasa nakláněla. Královo naléhání však bylo důvodem k zastavení těchto zkoušek a k zatajení jejich nepříznivých výsledků," dodává Cibulka a dokazuje, že o předlohách svých modelů prostudoval také hodně faktografického materiálu. Loď Vasa byla slavnostně spuštěna na vodu 10. srpna 1628. „Jakmile se ocitla na volné vodě, kde vál silný vítr, rozhoupala se a položila na bok. Otevřenými dělovými otvory se do lodi nahrnula voda a Vasa se potopila do hloubky asi 35 metrů," doplňuje modelář informace o osudu lodi, která jej inspirovala k postavení precizně provedeného modelu. Po technicky i finančně náročných přípravách byl vrak lodi Vasa 24. května 1961 vyzdvižen. Později byl pečlivě nakonzervován a uložen do muzea ve Stockholmu.

„Já jenom obdivuji tu obrovskou trpělivost, jakou musí takový modelář mít. Jeho modely jsou opravdu precizní, ale toho času, co musel obětovat, než je postavil," shrnul své dojmy František Musil z Klatov, který výstavu navštívil se svým vnukem. Díky modelům Jiřího Cibulky, své fantazii a vůním, jimiž je prostoupen malý krámek, se i v Domažlicích můžeme alespoň na chvíli přenést do světa odvážných mořeplavců. Výstava potrvá až do pátku 17. srpna (od 10 do 12 a od 13 do 16.30 hod.).

Autor: Jan Pek