Úplně poprvé zvolili pořadatelé, jimiž jsou tamní dobrovolní hasiči, tento podzimní termín.

„Většinou byla v létě, když jsme mezinárodní setkání harmonikářů pořádali, spou᠆sta akcí po okrese. Tak je poprvé zkoušíme uspořádat v tomto podzimním termínu, tedy 26. října," vysvětlil za SDH Spáňov Jaroslav Mleziva.

Navzdory změně termínu by milovníci spáňovských harmonikářských setkání neměli být o nic ochuzeni. „Rozesílali jsme pozvánky všem tradičním účastníkům, tak věříme, že přijedou," dodává Mleziva s tím, že termín setkání byl zvolený dlouho před předčasnými volbami a nechtěli ho měnit.

„Setkání bude uvádět Jan Osvald, do němčiny bude tlumočit jeho přítelkyně," zakončil za pořadatele setkání harmonikářů Mleziva.

Poprvé se mezinárodní setkání harmonikářů neuskuteční v létě a v přírodním amfiteátru za tamní hospodou. Bude je hostit její sál.