„Vyhlašuje ji Gymnázium a Hudební škola hl m. Prahy pro žáky základních uměleckých škol, konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. Patří mezi soutěže doporučené ministerstvem školství,“ popisuje Patrik. Soutěžil v kategorii pro pěvce od 15 do 21 let, byl druhým nejmladším účastníkem.

„V pátek jsem zpíval I. kolo, tam byla povinná píseň od B. Martinů, národní píseň a jedna libovolná. Pak porota složená z 5 členů, zkušených pěvců a pedagogů rozhodla a vybrala postupující do kola druhého. Mezi vybranými jsem byl i já. V něm jsem zpíval píseň z období klasicismu, další z období romantismu a opět píseň od B. Martinů, ale nesměla být stejná jako v 1. kole. Písničky mi vybírá paní učitelka Lucie Bínová, ke které chodím do domažlické ZUŠ na sólový zpěv. Na klavír mě doprovázela paní učitelka Michaela Vacková,“ shrnul Hradecký.

V neděli vystoupil na koncertu vítězů. Hadecký získal celkové 1. místo a mimořádný úspěch podtrhl i získáním Ceny Beno Blachuta za interpretaci lidové písně Na zelenej lúčke. „Mám z toho velkou radost. Na této soutěži jsem byl i v roce 2014 a skončil jsem také na 1. místě. Takže to pro mě byla velká výzva toto vítězství zopakovat,“ usmívá se vítěz. Další soutěž ho čeká až v příštím roce, kdy se bude konat Pěvecká soutěž ZUŠ, která se koná jedenkrát za tři roky.

Divadelní představení Dívčí válka v Kvíčovicích.
Dívčí válka pobavila Kvíčovické