„Když jsem před asi pětadvaceti lety seděl jako malý žáček v orchestru pod vedením Václava Cibulky, nikdy mne nenapadlo, že přijde jednou den, kdy budu jedním z těch, kdo bude moci podepsat smlouvu, kterou zde dnes máme. Když jsem přišel na místo ředitele, mrzelo mne, že se spolupráce našich dvou škol nerozvíjí. Chtěl jsem ji proto povzbudit a za pomoc musím poděkovat Výboru pro spolupráci s partnerskými městy v čele s Kamilem Jindřichem. Budu rád, když i nadále budou probíhat společné koncerty a když i pro současné žáky budou stejným zážitkem jako pro mne před těmi pětadvaceti lety," uvedl ředitel ZUŠ JJ Josef Kuneš.

„Dnešek není zdaleka naše první setkání, v minulých letech jsme spolupracovali opakovaně," připomněl šéf furthské hudební školy Paul Windschütt a pokračoval: „Pro naši školu se uzavírá kruh, protože úzce spolupracujeme už s klatovskou uměleckou školou a další své partnery máme i v Maďarsku, Slovinsku, Francii, Švýcarsku." Domažlickým jako dárek předal zarámovaný obrázek školní budovy.

Furthská škola letos slaví čtvrtstoletí své existence a na poslední červnový víkend přichystala oslavy, v jejichž rámci vystoupí jejich partneři ze všech zmíněných zemí.

„Hudba spojuje národy a dnešek je toho krásným příkladem," podotkl starosta Miroslav Mach. Jeho furthský kolega Sandro Bauer ho doplnil: „Je to další dílek do skládačky naší přeshraniční spolupráce, který spojuje Furth im Wald a Domažlice. Podpis smlouvy je jen potvrzením spolupráce, která už delší dobu funguje."

Ředitel Kuneš v rámci slavnosti poděkoval za podporu domažlické umělecké školy bývalému starostovi a současnému senátorovi Janu Látkovi: „Stál před mnoha lety u toho, když se rozhodovalo, kam by se mohla naše škola přesunout, a zasloužil se o to, že jsme mohli zůstat v prostorách kláštera."

„Mnoho následných úspěchů ZUŠ jenom ukázalo, že to rozhodnutí bylo správné," reagoval Látka.