Osvětová beseda (OB) přežila v Klenčí bez změny názvu rok 1989 a stále je největším místním nositelem nejrůznější kultury, a to v těsné spolupráci s Chodským regionálním informačním střediskem Klenčí, které je k dispozici také obcím Mikroregionu Chodská liga.

V čele Osvětové besedy stojí a nemálo akcí v roce, zejména pořádaných ve Staré poště, zajišťuje Marta Vojtíková. Každoročně je to Staročeský bál, slavnost Výhledy, dále řada výstav a také ukázky lidových řemesel.

Informační středisko má na starosti Zuzana Uhrová, která dokáže turistům dobře poradit a navíc na facebookových stránkách Klenčí pod Čerchovem – Chodsko mapuje dění na Chodsku, s přesahem i k bavorským sousedům. Místním i turistům nabízí i nezbytné materiály, které přispívají k jejich lepší orientaci v regionu i u našich sousedů. Dáno je to i tím, že Klenčí je členem Akčního spolku Čerchov, jenž sdružuje šest bavorských a třináct českých obcí – členů Svazku obcí Chodská liga – které se nacházejí v okolí Čerchova.

„Osvětová beseda i Chodské informační středisko výborně spolupracují. Dokladem je spousta akcí, které se v Klenčí během roku dějí, ať už jde o předváděcí akce tradičních řemesel, kulturní pořady nebo výstavy," kvituje existenci obou starosta Klenčí Karel Smutný.