První zářijová sobota patřila v areálu někdejšího mlýna u Ždánova Mlejnfestu. Karel Houdek, jehož přátelé nazývají mlynářem Koudelkou, opět propůjčil své rodinné sídlo, kde žije s manželkou a třemi dětmi, přátelům z kapely Zrcadla pro oblíbenou a vyhledávanou kulturně – společenskou akci.

V Červeném mlýně a jeho okolí na příchozí čekala spousta věcí nejen ke koukání a poslechu, ale také k vyzkoušení. O to se postaral keramik Pavel Ticháček, představený pořadateli akce jako odvážný a bojující muž dělající radost lidem kolem sebe. U něj si návštěvníci mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. Na vozíku je upoután i další muž, který společně s kolegy z Letecko-modelářského klubu Klenčí a jejich přáteli pocházejícími ze SRN a Rakouska bavil příchozí na nedaleké louce. Tím je Antonín Hůrka.

O zábavu dětí se postarali studentka architektury Katka Nováková, která nejen pro děti připravila výtvarnou dílnu a také malíř, výtvarník, pedagog ZUŠ J. Jindřicha v Domažlicích Igor Šlechta, který je také vynikající loutkoherec. Své nádherné loutky si sám vyrábí a s kamarádem Zbyňkem Altmannem sehráli nejen pro děvčátka a chlapce pohádku.

Děti se ve mlýně rozhodně nenudily, neboť měly k s dispozici vše, s čím s čím hrají děti domácího pána.

Několikrát za odpoledne povozil Karel Houdek zájemce protiletadlovým dvojkanonem PLDvK vzor 53/59, zvaným Ještěrka. Ten byl odstaven na louce vedle plochy, kde létala letadla, vrtulníky a drony modelářů a byl neustále obležen dětmi.

Na Mlejnfestu nechybělo ani občerstvení. Kromě tradičního guláše si mohli návštěvníci pochutnat na mase z obrovského grilu.

„Koupil jsem u řezníka v Pocinovicích tři uzené kýty a mám dojem, že je to ještě málo. Kdybyste viděla, jak voněly v autě, když jsem je převážel," rozplýval se Houdek ve chvíli, kdy ze dvou kýt na grilu zbývalo opravdu málo.

Hudební část Mlejnfestu zahájila folk-rocková hudební formace z Domažlic Pouliční lampa, která dokázala roztančit diváky včetně již 60 let známých zpěvaček chodského folkloru sester Kuželkových – Jany Hojdové a Marie Freiové – i členek kapely Zrcadla Martiny, Ireny a Ivany.

Zajímavý poznatek

K prostoru, kde byla odstavena Ještěrka a létali se svými stroji modeláři, vedla cestička přes políčko kukuřice a dále po lávce přes potok. Pozoruhodné bylo, že nás děti, které jsme míjeli v kukuřici, prakticky bez výjimky s úsměvem zdravily: „Dobrý den!"

Je to svým způsobem velký důkaz toho, že do Červeného mlýna míří se svými dětmi ´pobejt´ hlavně slušní, pohodoví a kamarádští lidé. Takže pozvání na Mlejnfest od kapely Zrcadla ´Už se chystejte, dobří lidé!´, bylo tudíž skutečně a bezezbytku naplněno.

| Video: Youtube